NAPKOLLEKTOR NAPELEM NAPENERGIA

JELENTŐS FŰTÉSMEGTAKARÍTÁS NAPKOLLEKTORRAL, NAPELEMMEL!
Hogy van az, hogy mások vígan nyaralnak és még családi házuk költségeire is futja?
MEG FOG DÖBBENI milyen egyszerű a megoldás!

KÉRJE INGYENES AJÁNLATUNKAT MOST! >>
Home Finanszírozás Pályázat ismertető 2008

Pályázat ismertető 2008

Email Nyomtat PDF
Kedves érdeklődő!
 

Jelenleg nincs érvényes pályázat magánszemélyek részére!

A 2008-as pályázatok befogadása december 5-én befejezõdött. Ez azt jelenti, hogy az idén már nem lehet pályázatot beadni. A 2009-es pályázatok kiírása várhatóan márciusban fog megjelenni. Amennyiben a pályázatok megjelennek, mi továbbra is díjtalanul megírjuk azt Önnek.


A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2008. március 18-án közzétette a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatait, melynek keretén belül a lakosság energiahatékonysági beruházásait, valamint a megújuló energiafelhasználás ösztönzését támogatják.


A pályázatok benyújtására 2008. április 14-tõl december 5-ig volt lehetőség!

A fontosabb pályázati feltételek:

 • A támogatás mértéke: 30%
 • A maximálisan adható támogatás: 1.200.000.-Ft
 • A felvehetõ kedvezményes hitel nagysága:
  • Támogatás igénybevétele mellett: 0-75%, maximum 2,8 millió forint
  • Támogatás igénybevétele nélkül (csak hitel): 0-100%, maximum 4 milló forint

Letölthető pályázati dokumentumok:

A már beadott pályázatok befogadása és elbírálása lekérdezhetõ az Energia Központ honlapjáról:

  • Beadott pályázatok lekérdezése az Energia Központ honlapjáról
  • Nyertes pályázatok lekérdezése az Energia Központ honlapjáról

Pályázati feltételek 2008-ban:

A pályázat jellege: Utólagos finanszírozású, vissza nem térítendõ támogatás és kedvezményes kamatozású hitel.

A támogatás mértéke: A napkollektoros beruházás teljes (bruttó) összegének 30%-a, de maximum 1,2 millió forint.

A kedvezményes hitel mértéke: A napkollektoros beruházás teljes (bruttó) összegének 100%-a, maximum 4 millió forint.

A pályázók köre: Magyar államporgárságú magánszemélyek saját tulajdonú ingatlan vonatkozásában. A saját tulajdon azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdoni lapján szerepelni kell a pályázó nevének (ha csak széljegyzet van, akkor adásvételi szerzõdés is szükséges).
Pályázhatnak lakásszövetkezetek és társasházak is, ha az épület nem iparosított technológiával (panel) készült.

Mire lehet pályázni? Alapvetõen családi házakon, hagyományos építésû lakásokon, társasházakon megvalósuló napkollektoros rendszerekre. Nem lehet pályázni pl. nyaraló, vagy hétvégi ház esetében.

Lehet-e új, még csak tervezett, vagy most épülõ házra pályázni? Igen lehet, de ebben az esetben a jogerõs építési engedélyt is mellékelni kell.

Már megkezdett, vagy már megvalósult beruházásra lehet-e pályázni? Nem. Pályázni csak a még nem elkezdett, új napkollektoros rendszerekre lehet. A pályázatban szereplõ termékek megvásárlását és a kivitelezést csak a pályázat beadása után lehet megkezdeni. Álláspontunk szerint, ha pl. valakinek már megvan a szolárbojlere, vagy a ház építésekor berakta a kollektoros rendszer csöveit a falba, az nem számít megkezdésnek, de ezek költségeit már nem szerepeltetheti a pályázatban.

Pályázati díj: nincs

Formai követelmények: Csak a közzétett adatlapot lehet használni. A pályázatot két példányban kell postai úton, ajánlva beadni.

A pályázat bonyolítója:

Energia Központ Kht. Budapest, IX. Ráday u. 42-44., II. emelet 219.
ügyfélszolgálat: (06-1) 456-43-02, (06-1) 456-43-03, (06-1) 456-43-88 fax: (06-1) 456-43-01
ügyfél fogadási idõ: Hétfõ és Csütörtök 9.00 - 15.00, Kedd: 11.00 - 17.00.

Menetrend:

  • Pályázni csak konkrét elképzelésre, és az erre vonatkozó, szakcég által készített árajánlatra lehet. Ezért a legfontosabb feladat, hogy Önnel együtt meghatározzuk, hogy Ön pontosan milyen napkollektoros rendszert szeretne megvalósítani, és mi elkészítjük az erre vonatkozó árajánlatot (természetesen díjtalanul).
  • Az árajánlat alapján díjtalanul elkészítjük az Ön pályázatát, Önnek csak alá kell azt írnia, illetve be kell szereznie egy három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot.
   Az árajánlat és a pályázat Önt nem kötelezi, a megvalósítástól visszaléphet, illetve módosíthatja azt.
  • A pályázatokat április 14-tõl kezdve (nem elõbb!) kell Önnek beadnia (postai úton, ajánlva).
  • Beadás után meg lehet kezdeni a beruházást (de célszerû legalább a befogadó nyilatkozatot megvárni).
  • A beadott pályázatról 7 munkanapon belül befogadó nyilatkozatot kellene kapnia a pályázónak.
  • A befogadott pályázatról a befogadást követõ 90 napon belül kell döntést hozni.
  • A pályázót a döntésrõl 15 napon belül kell értesíteni.
  • Pozitív döntés esetén az Energia Központ Kht-tól a pályázó támogatási szerzõdést kap postán, melyet alá kell írni, és a kézhezvételtõ számított 30 belül vissza kell küldeni.
  • A beruházást a szerzõdés aláírásától számított két éven belül meg kell valósítani.
  • A beruházás megvalósulása után 60 napon belül be kell jelenteni a készenlétet, összesíteni kell a számlákat és egy egyszerû pénzügyi beszámolóval be kell küldeni õket.
  • A támogatás kifizetése (átutalással a pályázatban megadott, a pályázó saját nevén lévõ bankszámlára).
  • A megvalósulást követõ 2. évtõl kezdve öt évig monitoring adatszolgáltatást kérhetnek a megvalósult beruházásról (az energia fogyasztás alakulásáról)

Ami a pályázat megírásakor szükséges:

  • A pályázó személyes adatai. (név, cím, szül. hely és idõ, telefonszám, faxszám, e-mail, bankszámlaszám)
  • A pályázattal érintett lakás (ház, épület) adatai. (cím, helyrajzi szám, alapterület, fûtött légtér)
  • A pályázattal érintett lakás (ház, épület) fûtési módja, melegvíz készítésének módja, a jelenleg felhasznált energiahordozó fajtája.
  • A lényegesebb mûszaki adatokat is tartalmazó árajánlat a napkollektoros rendszerre (ezt mi készítjük el).
  • A beadáshoz szükséges még a 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap (széljegyzett tulajdonos esetén adásvételi szerzõdés), új ház esetén pedig jogerõs építési engedély.

Miért gondoljuk azt, hogy az államnak segítenie kell Önnek akkor, ha Ön napkollektoros rendszert valósít meg?

Ha Ön napkollektoros rendszert valósít meg, akkor ezzel hagyományos energiahordozót (földgázt, olajat, szenet) takarít meg nem csak magának, hanem az államnak is. Magyarország energia-igényét jelenleg közel 80%-ban importból fedezi, ez kiszolgáltatottá teszi hazánkat. Az ország elemi érdeke, hogy az energia-függõsége csökkenjen.

Ha Ön napkollektoros rendszert valósít meg, akkor ez kevesebb szén-dioxid és egyéb légkört szennyezõ anyag kibocsájtását eredményezi. A tisztább levegõ, az üvegház-hatású gázok csökkenése pedig nyilvánvalóan nem csak az Ön közvetlen környezetét teszi élhetõbbé, hanem a teljes földi légkört.

Ha Ön napkollektoros rendszert valósít meg, akkor ezzel a saját maga területén önállóan megtesz egy kis lépést a Föld fenntarthatósága érdekében, ahelyett, hogy a megoldást felülrõl - önkormányzattól, kormánytól, nemzetközi szervezetektõl - várná.

Ha tehát Ön napkollektoros rendszert valósít meg, akkor ezzel olyan célokért vállalja a beruházás többletterheit, aminek az elõnyei, a haszna nem csak az Öné, még csak nem is az egész országé, hanem az egész emberiségé.

Az államnak feladata az is, hogy segítse és ösztönözze államporgárait a társadalmilag is hasznos, értelmes célok megvalósításában.


A 2007. évi NEP pályázatról

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007. március 30-án tette közzé a 2007. évi energiatakarékossági pályázatot (NEP-2007), és a pályázatokat 2007. április 10-tõl december 15-ig lehetett beadni.

A NEP-2007 pályázat

A fontosabb pályázati feltételek voltak:

 • A vissza nem térítendõ támogatás mértéke a beruházás 15%-a, maximum 265 ezer forint.
 • A beruházás 85%-ára kedvezményes, ~6,4%-os kamatú hitelt lehet igénybe venni.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:

Már beadott pályázatok lekérdezése:
A fenti linkre kattintva megnézheti, hogy pályázatát iktatta-e már az Energia Központ,
lekérdezheti a beérkezés idõpontját és a pályázat azonosítószámát.
(A lekérdezéshez szükséges a pályázó adóazonosító jele)

A 2006. évi NEP pályázatról

A pályázatokat 2006. március 31-tõl április 10-ig lehetett beadni.
Napkollektoros rendszerekre a NEP-2006-2 pályázat vonatkozott:

A pályázati felhívás szövege
NEP-2006-2 pályázati adatlap (344KB)
NEP-2006-2 pályázati útmutató (250KB)


Pályázat történelem

Magyarországon 2000-tõl lehet pályázni állami támogatásért akkor, ha valaki megújuló energiát hasznosító rendszert, így pl. napkollektoros rendszert valósít meg. 2005-ben forráshiányra hivatkozva nem írták ki a pályázatot.

A pályázatokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) írta ki, a konkrét lebonyolítást pedig az
Energia Központ Kht. végezte.

Energiatakarékossági pályázatok voltak:
2000 Energiatakarékossági Program,
2001-ben és 2002-ben a pályázat a Széchenyi Terv része (SZT-EN),
2003-ban és 2004-ben: NEP azaz Nemzeti Energiatakarékossági Program
2005-ben nem írták ki a pályázatot

2004-es pályázati dokumentumok:

Ha kérdése, vagy észrevétele van a pályázatokkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére.

Utoljára frissítve ( 2009 február 13., péntek 14:27 )  

Jelenleg 2 vendég olvas minket

Tipikus rendszerek

Használtai melegvíz napkollektorral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nap Regisztráció

Hirdetések


Cylex Tudakozó Silver Díj

Népszerű cikk

Képzési időpontok

<<  Április 2009  >>
 H�  Ke  Sz  Cs  P�  Sz  Va 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2730