KEOP 4.4.0 2011

Nyomtat

Az Új Széchenyi Terv keretében társadalmi egyeztetésre került a „Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés” című, KEOP-2011-4.4.0 kódjelű konstrukció pályázati útmutatója. A konstrukció célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A konstrukció elsősorban az együttműködő villamosenergia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését, tovább a földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja.

 

 

Pályázók köre:

Vállalkozások, költségvetési szervek és intézményeik, nonprofit szervezetek

Területi korlátozás:

A projekt megvalósításának helyszíne a Közép-magyarországi régió kivételével Magyarország teljes területe

Rendelkezésre álló keretösszeg:

11,57 milliárd Ft

Elnyerhető támogatás min. / max. összege:

1 – 1000 millió Ft (napenergia hasznosítása esetén minimum 50 millió Ft)

Támogatási intenzitás:

Az igényelhető támogatás mértéke költségvetési szervek és intézményeik esetében az elszámolható költség 85%-a, nonprofit szervezetek esetében 60%-a, vállalkozások esetében 30-60%-a (a régió és a vállalkozás méretének függvényében).

A Pályázati útmutató B1 fejezete szerinti, „31 Központi költségvetési szerv és intézménye” KSH kódú kedvezményezettek, valamint a nem költségvetési szerv formájában működő állami kedvezményezettnek (kivéve, ha a Római Szerződés 87. cikke szerinti állami támogatás hatálya alá tartoznak!) esetében a támogatás mértékének felső maximuma az elszámolható költségek 100%-a!
 

 

Támogatható tevékenységek köre:

1) Napenergia alapú villamosenergia termelés, max. 500 kW teljesítményig

Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek

Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek

2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre

Szilárd biomassza  közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre. Új, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító, nagy hatékonyságú  kisméretű  (20 MWe kapacitásnál nem nagyobb) erőműegység  kiépítése

Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl. szerves olaj, etanol, stb.) energiahordozóvá alakítása és villamosenergia- vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre történő hasznosítása

3) Vízenergia-hasznosítás : 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása

Meglévő, ám használatban nem lévő (villamos energiát nem termelő) vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése.

Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése

Új vízerőmű létesítése.

4) Biogáz-termelés és felhasználás

Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra történő hasznosítási rendszer kialakítása

Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása

Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása

Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló meglévő biogáz-termelésen alapuló, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, szükséges biogáz-termelő kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása,

Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló új biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása

5) Geotermikus energia hasznosítása

Kaszkád rendszerű hő-és villamosenergia-termelés

Villamosenergia termelés

6) Szélenergia-hasznosítás

Villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek (<50 kW), azok hálózati csatlakozásának kiépítése

Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek

7) Megújuló energiaforrások kombinálása

Elszámolható költségek:

A projekt előkészítése során:

Immateriális javak:

1) Szellemi termékek beszerzése

Tárgyi eszközök:

7) Projektmenedzsment I.; 8) Projektmenedzsment II.; 9) Közbeszerzés; 10) Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése; 11) Tervezés;  14) Egyéb

A projekt megvalósítása során:

Immateriális javak:

1) Szellemi termékek beszerzése

Tárgyi eszközök:

2) Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése; 3) Terület-előkészítés, területrendezés; 4) Sajátos technológiai műveletek; 5) Építési munkák; 6) Eszközbeszerzés;
7) Projektmenedzsment I.; 8) Projektmenedzsment II.; 9) Közbeszerzés; 12) Mérnöki feladatok;
13) Tájékoztatás, nyilvánosság; 14) Egyéb

A pályázat benyújtási ideje:

2011. március 1-től

Pályázati érdeklődés elérhetőségeinken >>


forrás: www.hbhe.hu