NAPKOLLEKTOR NAPELEM NAPENERGIA

JELENTŐS FŰTÉSMEGTAKARÍTÁS NAPKOLLEKTORRAL, NAPELEMMEL!
Hogy van az, hogy mások vígan nyaralnak és még családi házuk költségeire is futja?
MEG FOG DÖBBENI milyen egyszerű a megoldás!

KÉRJE INGYENES AJÁNLATUNKAT MOST! >>
Home Szolár rendszerek Napelem SolarCity lakótelep - technikai érdekességek

SolarCity lakótelep - technikai érdekességek

Email Nyomtat PDF

"– Végre egy hely, ahová előbb ju­tottam el, mint Frei Tamás! –"kiáltott fel azon az osztatlan sikert aratott szak­mai napon az egyik magyar látogató az ausztriai Linzben, ahol a SOLution Solartechnik GmbH vendégeiként meg­tekinthettük a SolarCity nevű lakótelep technikai érdekességeit.

A „Nap napja" elnevezéssel rendezték meg május 20-án Ausztriában az első olyan nyílt napot, amelynek keretében szervezett csoportokban ismerkedhet­tünk meg az ország egyik legjelentősebb napenergiás cégének termékeivel. A ren­dezvényre Magyarországról is több, mint 40 fős csoport érkezett, akik a Német és Francia vendégek mellett külön kalauzo­lást kaptak. Örvendetes az érdeklődők­nek ez a magas aránya, hiszen hazánk tudvalevőleg elég rosszul áll a megíújuló energiák hasznosítását illetően, s egye­lőre több szó esik e témában, mint ami tettként megvalósul.


Éppen ezért nyugodtan állíthatjuk Ausztriát magunk elé követendő pél­daként, hiszen szomszédaink a világ élvonalának is az első részébe tartoznak a napenergia hasznosítását illetően. Jel­enleg 2,8 millió négyzetméter napkol­lektor működik az országban, melynek lakossága mindössze 8 millió fő. Ezzel az aránnyal a második helyen állnak a világranglistán az egy főre jutó napkol­lektorok számát illetően, amelyben csak Izrael előzi meg őket, ahol viszont tör­vényileg kötelező a napenergia haszno­sítása. Csak összehasonlításként: nálunk becslések szerint a beépített napkollek­torok száma nem éri el a 70.000 m2-t, amellyel a sereghajtók közt vagyunk…

A Kyotoi Egyezményben és az EU Fehér Könyvében megfogalmazott környezetvédelmi és energiatakarékos­sági elvárásokat Ausztria meglehetősen komolyan veszi, így kialakította az ön­magára nézve kötelezően vállalt prog­ramját. A Klimaaktiv elnevezésű projekt 2010-ig rögzíti a tennivalókat, melyek közül kiemelkedik a napenergia hasz­nosításának további erőteljes növelése. A fenti határidőre 4 millió (!) négyzetmé­terre kívánják növelni a beépített nap­kollektorok számát.

Az osztrák kormány a vállalást segítendő nemcsak az állami támogatások terén veszi ki a részét becsülettel, de még a reklámköltségek­be is besegít oly módon, hogy csak pro­pagandára mintegy 3 millió Eurót költ évente! Tekintettel arra, hogy a családi házaknál alkalmazott napkollektoros rendszerek már széles körben ismertek, a jövőben nagy hangsíúlyt fektetnek a nagyfelhasználókra. Logikus, hogy ott lehet a legtöbb hagyományos energiát kiváltani a Nap segítségével, ahol a leg­nagyobb mennyiségű melegvíz fogy. Ilyenek a szállodák, panziók, kórházak, kollégiumok, - s mint külön kategória – az ipar egyes területei. A Klimaaktiv program sikere előre borítékolható, hi­szen rendkívül aprólékosan kidolgozták a részleteket is. Mindennek az alapja a megfelelő szakemberképzés, jelenleg zajlanak Ausztria-szerte a kivitelezőknek szánt továbbképző programok, ahol az elhivatott szakemberek elsajátítják a komoly nagyberendezések tervezésé­nek és installálásának tudnivalóit.

Tulajdonképpen a Nap napja elne­vezésű rendezvény is e program részét képezte, első sorban itt is az érdeklődő tervezőket, szerelőket várták. Vendéglá­tónk, a sattledti székhelyű SOLution So­lartechnik GmbH idejében felismerve a napenergia-hasznosításban rejlő üzleti lehetőséget, hihetetlen dinamizmussal fejlődik, mára már Németországban, Magyarországon és legíújabban Franci­aországban is egyre nagyobb sikereket érnek el. Az érkezést követő reggeli után megtekinthettük a napkollektor gyártást, amely a jelenleg épp beüze­melés alatt álló Japán robottechnikának köszönhetően nemsokára meghaladja majd az évi 250.000 m2-t. Itt a kirchdorfi üzemben készülnek a hagyományos méretű és a darus beépítéshez haszná­latos nagyfelületű kollektorpanelek is. A sattledti központban pedig már mű­ködik az első abszorpciós szolár-klíma berendezés, amely a nyári hűtésen kívül részben ellátja a téli fűtési feladatokat is. Igen élénk figyelem kísérte a berende­zést, mely a jövő évtől szériatermékként kapható lesz a hazai piacon is.

A legnagyobb érdeklődés azon­ban a program csíúcspontját övezte, amely a linzi SolarCitybe tett látogatás volt. A futurisztikusan hangzó meg­nevezés mögött nem más rejlik, mint egy íúj lakónegyed, amelyben kilenc különböző cég és szövetkezet építi a lakásokat, aholis feltétel a megíújuló energiák alkalmazása. Az egyre bővülő lakótelepen kb. 5000 ember él, minden házon ott láthatjuk a napkollektorokat, amelyek száma itt, a telepen belül eléri a 10.000 négyzetmétert! Gyakorlatilag valamennyi osztrák napkollektoros cégnek működik itt kisebb-nagyobb rendszere, a SOLution ebből mintegy 1400 m2-rel veszi ki a részét. Szakmai ér­dekesség, hogy az alkalmazott technika kivétel nélkül a síkkollektorokra épül.

A nálunk íújabban preferált vákumcsöves kollektorok az össz-ausztriai piacon is csak kb. 4%-os részesedésel bírnak! A lakások legtöbbje padlófűtéssel rendel­kezik, amelyhez az energiát nagyrészt a kollektorok biztosítják. A kiegészítő hőt a távfűtő rendszer szállítja. Az egyik lakó elmondása szerint a lakások nagysága 40-120 m2 között változik, ő maga egy 100 m2-est bérel, melynek havi teljes költsége átlagosan 530.- Eurót tesz ki.

Nagy büszkesége vendéglátónknak a lakótelepen felépített – és éppen most bő­vített – óvoda, amely egy kísérleti épület. Itt működik egy 10 kW-os napelem-rend­szer, amellyel az elektromos-szükséglet nagy részét fedezik. Különlegesség a lég­kollektoros rendszer, amelyben nem folya­dék a közvetítő anyag, hanem a levegő. A 130 m2 légkollektor által nyert hőt egy föld alatti, 90 m3-es speciális ψpuffertartályban" tárolják, amely 20-30 cm átmérőjű kavicsot tartalmaz. A beáramló hőt a felmelegedett kavics tárolja.

A lakótelepi programból termé­szetesen íúgy Felsőausztria tartomány, mint Linz városa is kiveszi a részét, hiszen az állami támogatáson kívül vá­rosi támogatásban is részesül minden felhasználó. A támogatás mértéke eléri a rendszerár 50%-át, amelyért természe­tesen nem kell pályázni, csak be kell mutatni a számlát az önkormányzatnál és máris felvehető a pénz. Felmerülhet a kérdés, mi a jó ebben az osztrák ál­lamnak? Nos, egyrészről a szakmában működő több tízezer fő munkaerő jó adófizető, de a munkanélküliségi rátá­ra is jótékony hatással van. Másrészről jelentősen lehet csökkenteni Ausztria energiafüggőségét, amely jól mutatja, hogy a felelős politika milyen hosszíú távlatokban gondolkodik.

Osztrák barátaink bíúcsíúzóul meg­nyugtattak bennünket, mondván eze­lőtt 20-25 évvel náluk is hasonló volt a helyzet a napenergia-hasznosítás te­kintetében, mint ma, nálunk. A politika addig nem vett tudomást a rendkívüli gazdasági és környezetvédelmi lehe­tőségről, mígnem a lakosság köréből jelentkező igény és az ezzel együtt járó nyomás oly erőssé nem vált, hogy az a figyelmüket ráirányította a szakterület­re. A ψmegéri-e egyáltalán" kérdés ma már nem kérdés, a tények önmagukért beszélnek. Ráadásul mi előnyünkre fordíthatjuk, hogy Nyugaton az elmíúlt évtizedekben már kiküszöbölték mind­azon gyermekbetegségeket, amelyek a napenergiás berendezések esetében előadódtak. ξgy számunkra immár nem marad más, mint egyszerűen átvenni és alkalmazni a csíúcstechnológiát.

Kárpáti Gábor
Ügyvezető igazgató
www.karpi.hu

Utoljára frissítve ( 2009 január 23., péntek 11:53 )  

Jelenleg 2 vendég olvas minket

Tipikus rendszerek

Használtai melegvíz napkollektorral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nap Regisztráció

Hirdetések


Cylex Tudakozó Silver Díj

Népszerű cikk

Képzési időpontok

<<  Április 2009  >>
 H�  Ke  Sz  Cs  P�  Sz  Va 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2730